Rozhlasová kronika

Od počátku 20. století až do současnosti rozhlas prošel obrovským vývojem. Dnes bereme rozhlas něco jako samozřejmého, ale ne vždy tomu tak bylo. Lidé usedávaly k rozhlasovým přijímačům obdobně jako kdysi k televizi, aby soustředěně naslouchaly vysílání. 

Vánoce s nádechem rozhlasu ..

Vánoce jsou považovány v tzv. křesťanském světe za svátky klidu a míru. Skoro od počátku vysílání rozhlasu jsou součástí programu. Přestože je rozhlas hlavní zvukové medium, tak materiálů s nádechem vánoc je málo. Přesto se mi povedlo něco málo najít.

Můj zápisník

Ve čtvrtek 8. února 2018 jsem na pozvání Nových medií Českého rozhlasu navštívil rozhlas. Byla pro mě připravena speciální prohlídka komplexu rozhlasu na Pražských Vinohradech.

Do letošního ročníku Den architektury, který probíhal 30.9. - 10.10.2017 se zapojil již v pátek 29. září i Český rozhlas Regina DAB Praha. Jak ho sami rozhlasáci nazvali, konal se malý den otevřených dveří.

Letošní druhou červnovou sobotu se konal tradiční Den otevřených dveří Českého rozhlasu na pražských Vinohradech. Obdobně jako v minulých letech exkurze po budově rozhlasu doprovázel velmi bohatý doprovodný program.

O webu

Tyto webové stránky nabízejí jiný pohled na svět rozhlasu od počátku až po současnost. Nabízí můj vlastní pohled na zachycení rozhlasové současnosti, které se následně stává minulostí. Existuje známý citát, že nic není starší než včerejší noviny a u rozhlasu to platí dvojnásobně.