Rozhlasová zima

Z foto archivu jsem vybral fotky, které spojuje alespoň náznak zimy se sněhem ať je to billboard Rádia Impuls celý z prosince roku 2012 nebo rozhlasové vozy Českého rozhlasu Region Střední Čechy a zaniklého Rádia Jizera. Také zapadlé rozhlasové lavičky třeba lavička Radia City a mnoho dalších.

Rozhlasová kronika

Od počátku 20. století až do současnosti rozhlas prošel obrovským vývojem. Dnes bereme rozhlas něco jako samozřejmého, ale ne vždy tomu tak bylo. Lidé usedávaly k rozhlasovým přijímačům obdobně jako kdysi k televizi, aby soustředěně naslouchaly vysílání. 

Můj zápisník

Ve čtvrtek 8. února 2018 jsem na pozvání Nových medií Českého rozhlasu navštívil rozhlas. Byla pro mě připravena speciální prohlídka komplexu rozhlasu na Pražských Vinohradech.

Do letošního ročníku Den architektury, který probíhal 30.9. - 10.10.2017 se zapojil již v pátek 29. září i Český rozhlas Regina DAB Praha. Jak ho sami rozhlasáci nazvali, konal se malý den otevřených dveří.

Letošní druhou červnovou sobotu se konal tradiční Den otevřených dveří Českého rozhlasu na pražských Vinohradech. Obdobně jako v minulých letech exkurze po budově rozhlasu doprovázel velmi bohatý doprovodný program.

O webu

Tyto webové stránky nabízejí jiný pohled na svět rozhlasu od počátku až po současnost. Nabízí můj vlastní pohled na zachycení rozhlasové současnosti, které se následně stává minulostí. Existuje známý citát, že nic není starší než včerejší noviny a u rozhlasu to platí dvojnásobně.