Den otevřených dveří v rozhlase - 1. část

07.09.2017

Letošní druhou červnovou sobotu se konal tradiční Den otevřených dveří Českého rozhlasu na pražských Vinohradech. Obdobně jako v minulých letech exkurze po budově rozhlasu doprovázel velmi bohatý doprovodný program.

Jelikož mé zážitky jsou dostatečně bohaté, tak jsem se rozhodl tento zápisník rozdělit na dvě části.

Na první prohlídku jsem měl rezervovanou vstupenku na 9:20 hod. Druhé kolo jsem absolvoval se skupinou v 16:20 hod.

Vzhledem k situaci ve světe jsem s ostatními návstěvníky Dne otevřených dveří musel projít bezpečnostním rámem a kontrolou příručních zavazadel. A pak se už rozhlas nejen mě otevřel dokořán.

První část prohlídky byla s průvodcem a druhá už byla individuální po vyznačené trase. Průvodce nás dovedl do jednoho nejúchvatnějších prostor Studiového domu do tzv. Atria, které slouží i k různým slavnostním okamžikům rozhlasu nebo i živému vysílání převážně stanice Dvojka Českého rozhlasu. Mimo jiné v Atriu je umístěn originál pamětní desky k zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v Československu, které byla původně umístěna u památníku ve Kbelích. Jak tvrdili průvodci na původním místě písmenka z bronzové desky kradli sběrači barevných kovu. Proto se teď nachází zde. 

Nemohla chybět návštěva na záložním vysílacím pracovišti Dvojky s odborným výkladem technika. Kde jsem se mimo jiné dozvěděl, že se používá dost často nejen jako záložní režie pro vysílání ale i pro nahrávání některých předtočených pořadu na Dvojce. Novinkou pro mně byl fakt , že v případě nutnosti se z něj během okamžiku dá okamžitě vysílat aniž by posluchač cokoliv poznal. Jak jsem se dozvěděl záložní režie se do vysílání (na vysílač) přepojí již sama bez nutnosti hlavního přepojovače v budově rozhlasu, kde se sbíhají všechny linky vedoucí do i vně rozhlasu. 

Následně průvodce naší skupinu dovedl do prostor za vysílacím pracovištěm Dvojky kde je takový oddychový prostor a spojovací chodba do budovy na Vinohradské. V tomto prostoru je i umístěna bysta Nikoly Tesly (Srbského vynálezce). Tady se s mojí skupinou průvodce rozloučil a z každý z návštěvníků se už vydal po vlastní ose budovou rozhlasu a hl. svým tempem. 

Vy, co znáte aspoň trochu pražské Vinohrady, tak víte že zdejší terén neleží v rovině. Komplet budov rozhlasu Vinohradská - Balbínova - Římská se nachází v kopci pomalu s výškový přesahem v podobě jednoho patra. Proto když jsem procházel spojovací chodbou z Budovy v Římské ulici do budovy na Vinohradské tak jsem se náhle ocitl z druhého patra hned ve třetím patře historické budovy.

V jednotlivých patrech a částech chodby se prezentovaly jednotlivé stanice a části rozhlasu či jejich projekty. Hned ve třetím patře mělo svojí prezentaci zahraniční vysílání Radio Praha, kde jsem se dozvěděl něco o životě a kultuře žití v různých zemí . A následně jsem mohl zkusit test o znalostech některých přísloví v jednotlivých jazycích ve kterých Radio Praha vysílá.

Až do letošní návštěvy Dne otevřených dveří jsem přesně nevěděl co dělá rešeršní oddělení Českého rozhlasu. Jak mi bylo vysvětleno do velké části slouží mimo jiné redaktorům v terénu, aby sehnali a hl. ověřili informace k reportážím z místa.

Cestou do haly na Vinohradské jsem prošel kolem stánku Nových medií, kde snad za zmínku stojí informace, jak mi bylo odpovězeno, že do konce roku 2016 by měli mít všechny celoplošné stanice Českého rozhlasu nové webové stránky (podobně jako má již teď stanice Vltava) a do května 2018 komplet již celý Český rozhlas. Já jen doufám že se povede udržet taková vizuální laťka jako u Vltavy.

O tom co bylo pro mně (potažmo pro návštěvníky) připraveno v přízemí v budově na Vinohradské se dozvíte v další části mého zápisníku.